ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਨੀ ਲੀਓਨੀ ਨੇ ਡੇਨਿਅਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਆਹ , ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ

ਬਾਲੀਵੁਡ ਦੀ ‘ਬੇਬੀ ਡੌਲ’ ਸਾਨੀ ਲਿਓਨੀ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ – ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ .  ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ

Continue reading